Wróć

2016-10-03

Rewitalizacja zabytkowych budynków Hali Koszyki

Logotypy

dla rozwoju Mazowsza 

Rewitalizacja zabytkowych budynków obiektu Hali Koszyki 

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym nową zabudową na pozostałych przestrzeniach działki.

Inwestor: Hala Koszyki Grayson Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.


 

Projekt Miejski współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

belka bottom

Projekt współfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego